Kontakt
Gdzie jesteśmy?
Polska
Siedziba Główna
Oddział Kraków

HRBC Group Sp. z o.o.
ul. Ślusarska 6/3
30-710 Kraków
NIP: 6762496037
KRS: 0000584095
Oddział Warszawa
ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
Francja
HRBC France
31 Boucle de la Ramee
38290 Saint Quentin Fallavier
Lyon
Wielka Brytania
The Old Fire Station
69 Albion Street
Birmingham B1 3EA
Belgia
HRBC Belgium
Rue de la Presse 4
1000 Bruxelles
Rumunia
A-Team Health Recruitment
strada Nicolae Caramfil 22A
Etaj 4, Sectorul 1
Bucharest
HRBC GROUP Sp. z o.o., ul. Ślusarska 6/3, 30-710 Kraków. Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584095, pod numerem NIP: 6762496037, REGON: 363001998. Kapitał zakładowy 206 800,00 zł.